Стандартизація та метрологія

В чому полягає

Головна ідея всіх нововведень – створення умов для розвитку українського виробництва, підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Основні кроки реформування в цій сфері спрямовані на гармонізацію українських та європейських стандартів шляхом імплементації відповідних положень в наше законодавство.

Що нового та важливого

Блокчейн очікує стандартизація /ПРАВОВА КАРТИНА ДНЯ, 18.10.2017

В Україні запровадять систему зв’язку 4G /ПРАВОВА КАРТИНА ДНЯ, 04.07.2017

Еталонну базу розвиватимуть до 2022 року /ПРАВОВА КАРТИНА ДНЯ, 04.01.2017

З 1 січня скасовуються радянські стандарти /ПРАВОВА КАРТИНА ДНЯ, 29.12.2016

Технічні регламенти: нововведення лютого 2016 року /ЮРИСТ&ЗАКОН, № 5, 11.02.2016

Про значні кроки з уніфікації українського законодавства у сфері технічного регулювання з чинними в рамках ЄС і СОТ нормами

Огляд найважливіших нововведень у сфері метрології /ЮРИСТ&ЗАКОН, № 3, 28.01.2016

Змінилися підходи до різних аспектів метрологічної галузі, але принципи єдності та точності вимірювань і дотримання прав споживачів залишаться пріоритетними