Інвентаризація по-новому

В чому полягає

Переглянуті основні правила інвентаризації, а також порядок її проведення. Зокрема, інвентаризація активів та зобов’язань включаі у себе інвентаризацію:

1) основних засобів;

2) нематеріальних активів;

3) незавершених капітальних інвестицій;

4) запасів;

5) біологічних активів;

6) готівкових грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої звітності;

7) дебіторської та кредиторської заборгованостей;

8) витрат та доходів майбутніх періодів, забезпечень та резервів.

Що нового та важливого

Інвентаризація-2019: процедура й облік результатів у бюджетній сфері /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 45-46, 28.10.2019

В продовження циклу статей, присвячених річній інвентаризації, розкриємо бюджетну специфіку цього процесу, а також облікові наслідки результатів її проведення. 

Інвентаризація в бюджетників: процедура, строки, оформлення /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 43-44, 26.10.2018

Бюджетні установи проводять інвентаризацію відповідно до Положення № 879.

Юрособа-єдинник виявила ОЗ унаслідок інвентаризації: чи включати до доходу /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 27-28, 06.07.2018

Фіскали підкреслили, що виявлені в результаті інвентаризації ОЗ включаються до доходу єдинника.

Облік нематеріальних активів: інвентаризація та операції вибуття /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 48-49, 06.07.2018

Інвентаризація об’єктів нематеріальних активів проводиться в особливому порядку та оформлюється окремими документами.

Інвентаризація каси: про що корисно знати /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 14, 06.04.2015

Для того, щоб така делікатна процедура пройшла без зайвого клопоту, пропонуємо разом з нами освіжити в пам’яті деякі премудрості проведення інвентаризації “скарбниці” підприємства

Інвентаризація по-новому /модуль КОНСУЛЬТАЦІЇ, 02.02.2015

В данному матеріалі розглянемо основні вимоги данного документу, що стосуються комерційних підприємств, у порівнянні з відміненою Інструкцією № 69

Інвентаризація та фінзвітність відкладено до кращих часів: уряд врахував режим оккупації /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 1 – 2, 05.01.2015

Відтепер містяться нові приписи щодо проведення інвентаризації та поданню фінансової звітності підприємствами та установами, що знаходяться в Криму та на территорії проведення АТО.

Усе нове – добре випране старе: аналізуємо майбутнє інвентаризаційне положення /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 48, 2014

Чи добре “відіпрали” старі порядки інвентаризації – покаже практика. Ми, у свою чергу, спопробуємо проаналізувати новий норматив з позиції комерційних підприємств.

Інвентаризація в бюджеті: вивчаємо новий норматив /БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, № 48, 2014

Інвентаризацію 2015 року необхідно починати ще на початку року та, зверніть увагу, – за новими правилами. Що ж змінилося в івентаризаційних правилах, розглянемо у цій статті.

Річна інвентаризація /ВІСНИК МСФЗ в Україні, № 23, 2014

Чи обов’язково проводити річну інвентаризацію усіх активів та зобов’язань у відповідності з МСФЗ?

Інвентаризація: виявлено необліковані основні засоби /ВІСНИК МСФЗ в Україні, № 23, 2014

При складанні звітності за МСФЗ, чи можна відображати відповідні суми по статті доходів майбутніх периіодів у звіті про фінансовий стан?